06-22465991 info@studio-ulala.nl

Privacy- en cookieverklaring

STUDIO U LA LA ©

Wat goed dat je dit document leest!
Dit is namelijk de privacy- en cookieverklaring van Studio U La La.

Studio U La La is een eenmanszaak. Ulrike Boekhorst is als eigenaar verbonden aan dit interieuradvies- en stylingbedrijf.

Studio U La La heeft een website https://www.studio-ulala.nl
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Studio U La La.

Studio U La La hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Studio U La La is daarom zo transparant mogelijk. In deze privacyverklaring informeert Studio U La La je daarom hoe Studio U La La jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geeft Studio U La La aan dat Studio U La La voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

Studio U La La respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook bezoekers van de website. De persoonlijke informatie die Studio U La La van je ontvangt, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en goed beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.

Het komt echter wel voor dat Studio U La La gegevens deelt met anderen, omdat zij Studio U La La ondersteunt in de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder of hostingpartij. Dit is toegestaan, mits er onderling AVG-technische afspraken zijn gemaakt.

Zoals gezegd, deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Studio U La La. Wees je er dus van bewust dat Studio U La La niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Studio U La La je naar de website van de AP: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking:
Studio U La La
Ulrike Boekhorst
Kerkstraat 112
6987 AE Giesbeek

KvK-nummer: 70691878

Voor vragen kun je contact met Studio U La La opnemen via:

info@studio-ulala.nl of 06 – 22 46 59 91

Persoonsgegevens die Studio U La La kan verwerken:
Studio U La La verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Adresgegevens;
 4. Woonplaats;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt;
 8. Gegevens over je surfgedrag op de website;
 9. Gegevens over je activiteiten op de website;
 10. Internetbrowser en apparaat type;
 11. Bankrekeningnummer;
 12. Social media accountnamen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Studio U La La verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je.

Hoe komt Studio U La La aan je gegevens?
De persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, social media, Whatsapp of via het online contactformulier op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Studio U La La verwerkt alleen persoonsgegevens als dit volgens de wet mag en alleen met de volgende doelen:

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of Whatsapp;
  Voor het leveren van onze diensten;
  Voor het maken en versturen van een betalingsbevestiging;
  Voor het afhandelen van betalingen;
  Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten.
  Voor het doorgeven van je gegevens aan leveranciers, zodat zij rechtstreeks offertes voor je kunnen opmaken.
 2. Reageren op je vraag of verzoek
  Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, social media of het online contactformulier op onze website.
 3. Bezoek website
  Om onze website beter te laten werken, het zoeken op onze website eenvoudiger te maken, onze service te verbeteren en aan te passen op de wensen van de websitebezoeker.
 4. Reclame mails/overige acquisitie- of marketingdoeleinden
  Om je reclame of marketinguitingen te kunnen mailen.
 5. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  Studio U La La verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de administratieplicht voor de Belastingdienst.
 6. Delen van klantervaringen
  Om reviews van klanten te kunnen delen op social media en de website. Dit doet Studio U La La alleen als je hier vooraf uitdrukkelijk toestemming via bijvoorbeeld een reviewdocument voor hebt gegeven.

Studio U La La heeft haar belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen jouw privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken.

Bewaartermijn
Studio U La La zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.

 1. Klantgegevens en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
 2. E-mailberichten, online contactformulieren en privéberichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schadevergoedingen en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 3. Reviews op onze website en social mediakanalen worden pas verwijderd als je hier een verzoek voor indient.

Delen met derden
Studio U La La verkoopt of verhuurt allereerst je gegevens niet aan derden.

Je gegevens worden verder alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Met bedrijven die je gegevens voor Studio U La La verwerken, heeft Studio U La La duidelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk omgaan met de gegevens.

 • Zij gebruiken de gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die Studio U La La aan hen geeft,
 • Zij gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden; en
 • Zij beveiligen de gegevens goed;

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 1. Boekhoud- en facturatieprogramma;
 2. Hostingprovider van onze website en e-mail;
 3. Leverancier van website en e-mail software;
 4. Software webwinkel;
 5. Online leeromgeving;
 6. Telefoonprovider;
 7. Boekhouder;
 8. Betaaldienst;
 9. Nieuwsbriefprovider;
 10. Google Analytics voor het bijhouden van websitestatistieken;
 11. Video/bel-software;

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Jouw rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die Studio U La La van je verwerkt:

 • in te zien,
 • te wijzigen of
 • te (laten) verwijderen.

Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je dit wenst, zullen wij jouw persoonsgegevens naar je toesturen (dataportabiliteit), zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. Ook hiervoor kun je een verzoek bij ons indienen.

Tot slot kun je de toestemming die je aan ons hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Gestelde eisen aan het verzoek
Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@studio-ulala.nl

Studio U La La vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat Studio U La La zeker weet dat het verzoek door jou is gedaan.
Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoekt Studio U La La je de pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over de gegevensverwerking door Studio U La La in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Studio U La La neemt de verwerking van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), back-up, het maskeren van delen van IP-adressen, het gebruik van sterke wachtwoorden, inlogcodes en een Touch-ID, het regelmatig maken van een back-up en het regelmatig updaten van onze website, zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar info@studio-ulala.nl

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de website, maakt Studio U La La gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet.

 

Wanneer je de website van Studio U La La opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar de website.

Door middel van cookies kan Studio U La La ook zien hoe jij de website gebruikt en hoe de website gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies, zorgt Studio U La La ervoor dat je de website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Analytische cookies
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maakt Studio U La La gebruik van sidetracking. Via de website worden er analytische cookies geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig inbreuk op je privacy omdat je IP-adres voor een deel wordt gemaskeerd. Hiervoor hoeft Studio U La La ook geen toestemming te vragen.

Social media
Om het voor jou makkelijk te maken om contact met Studio U La La op te nemen en content te delen via social media, bevat de website social media buttons van Facebook en Instagram.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Studio U La La heeft daar geen invloed op.

Je wordt dan ook aangeraden de privacy- en cookieverklaringen van de social mediakanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy om gaan.

 

Links websites
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken word je naar een website buiten https:/www.studio-ulala.nl geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Als je niet wilt dat Studio U La La cookies gebruikt, dan kun je via de browserinstellingen van je computer cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Tot slot kun je in de cookiemelding je keuze bepalen. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het wel zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

Wijzigen en privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is van 8 juni 2021. In het geval de werkwijze van Studio U La La verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 2018 © | WEBDESIGN BY STUDIO MARTE METHORST

ALGEMENE VOORWAARDEN

PROCLAIMER EN COPYRIGHT

RETOURBELEID