PROCLAIMER EN COPYRIGHT - Studio U La La

Proclaimer
Studio U La La

Studio U La La werkt met een proclaimer in plaats van een disclaimer.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van onze website en webshop. De verantwoordelijkheid zomaar op je afschuiven is wat ons betreft namelijk niet fair. Wij geloven veel meer in positiviteit, vertrouwen en kwaliteit!

Deze proclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website en webshop van Studio U La La www.studio-ulala.nl

Studio U La La

Studio U La La is een bedrijf gericht op interieuradvies- & styling.
De studio is gevestigd aan de Kerkstraat 112, 6987 AE in Giesbeek.

Studio U La La heeft een eigen website en webshop www.studio-ulala.nl

Missie: Geef je huis dat beetje U La La!

Studio U La La heeft als missie om haar klanten te helpen aan een huis dat voelt als een plek dat gewoonweg heerlijk aanvoelt en je nooit meer weg wilt: warm, karakter, kleur, vertrouwd en vooral heel eigen, dat is waar Studio U La La voor staat.

Is er iets onduidelijk of heb je andere vragen?

Schroom niet en stel ze via onderstaande contactmethoden aan ons.

Eigendommen (waaronder copyright)

Natuurlijk vindt Studio U La La het fijn als je blij wordt van onze website en      fantastische diensten en (online) producten!

Weet dat de website en webshop van Studio U La La met veel zorg en aandacht is ontwikkeld en samengesteld.

Toestemming
Daarom heb je altijd voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Studio U La La nodig om informatie/beelden en/of tekst van de website of webshop:

  • te kopiëren,
  • te verspreiden,
  • te dupliceren,
  • te publiceren,
  • te wijzigen,
  • op te slaan,
  • te bewerken,
  • openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen,
    dit in de meest ruime zin van het woord.

Het hiervoor genoemde geldt ook voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Studio U La La voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom van de (online) producten, diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, liggen bij Studio U La La.

Studio U La La verzoekt je daarom, als je gebruik wilt maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Studio U La La, vooraf contact met op te nemen via onderstaande contactmogelijkheden.

Per geval zal worden beoordeeld of toestemming wordt verleend of dat je hiervoor bijvoorbeeld een licentie of andersoortig contract met Studio U La La moet afsluiten en Studio U La La hier een vergoeding van je voor wenst te ontvangen.

Informatie

De op onze website en in onze webshop getoonde informatie wordt door Studio U La La met constante zorg en aandacht samengesteld. Maar desalniettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Dit kan onder meer te maken hebben met (kennelijke) verschrijvingen, vergissingen of bijvoorbeeld door een technisch mankement of andere technische oorzaak.

Aan (kennelijke) foutieve, onvolledige informatie, verschrijvingen et cetera kun je geen rechten ontlenen.
Uiteraard doet Studio U La La haar uiterste best om dit te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen.

Studio U La La spant zich voor je in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website en in de webshop op te nemen, maar kan je geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling.

Studio U La La wil je er ten slotte op attenderen dat eventuele verwijzingen naar andere sites enkel zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Studio U La La is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Mocht je onvolledige, achterhaalde of onjuiste informatie op onze website of in onze webshop constateren, geef gerust even een seintje. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Contact

Voor overige vragen over het gebruik van de website of webshop, kun je contact opnemen via de volgende opties:

E-mail:                                         Postadres:        

info@studio-ulala.nl            Studio U La La
Kerkstraat 112
6987 AE Giesbeek

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

PROCLAIMER EN COPYRIGHT

RETOURBELEID