RETOURBELEID - Studio U La La

Klachtenregeling & Retourbeleid

Studio U La La

Ben je niet tevreden?
Studio U La La willen natuurlijk dat jij een happy customer bent!
Ondanks de uiterste zorg om alles zo perfect mogelijk te produceren, te leveren of uit te voeren, kan het zijn dat je niet tevreden bent.

Heb je een klacht over Studio U La La? Vervelend. Weet dat Studio U La La haar best doet om klachten te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen.

Inspecteer in elk geval de geleverde (online) producten op gebreken direct na het moment dat deze aan je zijn geleverd. Onderzoek of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen er met je is afgesproken.

Laat Studio U La La in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, weten als je een klacht hebt.

Dit doe je zo:

Stap 1: Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk.

Stap 2: Vergezel je klacht met een foto, indien mogelijk.

Stap 3: Stuur je klacht per email naar info@studio-ulala.com

Stap 4: Uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van je klacht, krijg je antwoord van Studio U La La. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

Stap 5: Als Studio U La La jouw klacht gegrond vindt, zal Studio U La La een passende oplossing zoeken.

Stap 6: Je kunt een klacht over onze (online) producten of service ook indienen bij de het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Maar we helpen je uiteraard liever zelf!

Je bedenktijd (herroepingsrecht)
Wij zijn wettelijk verplicht je op het volgende te attenderen.

Het herroepingsrecht heb je als consument (dus niet als bedrijf, onderneming of natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf).

Het houdt kortgezegd in dat je als consument 14 dagen bedenktijd hebt. Oftewel je hebt wettelijk de mogelijkheid de overeenkomst met Studio U La La te herroepen. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Gebruik hiervoor het “Modelformulier voor Herroeping”, die je hieronder aantreft in als Bijlage 1.

De bedenktijd begint vanaf de dag dat de bestelling bij je is bezorgd.

Retourkosten
Als je de aankoop herroept, dan ontvang je van Studio U La La meteen een ontvangstbevestiging per email hiervan.

Mocht je al betaald hebben, dan krijg je dit bedrag natuurlijk terug. Dit doet Studio U La La zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na herroeping.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al is terugontvangen door Studio U La La, mits het natuurlijk gaat om een fysiek product. Kun je trouwens sluitend bewijs van complete terugzending laten zien, dan telt dat ook.

Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt, maar Studio U La La kan je ook om toestemming vragen voor een andere betaalmethode.

Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft Studio U La La de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Wat kun je niet retourneren?
Studio U La La heeft de mogelijkheid om het recht op herroeping in een aantal gevallen uit te sluiten.
Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten voor onder andere een consumentenkoop:

   1. Volgens jouw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   2. De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
   3. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover:

1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; en

2°. Je hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van herroeping.

   1. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en

2°. Je zelf hebt verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Studio U La La de overeenkomst is nagekomen;

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt, als Studio U La La dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Geen zorgen!
In het online aankoopproces zal Studio U La La je hierop duidelijk attenderen.

Na betaling is je bestelling voor de uitzonderingsgevallen in elk geval definitief.

Bedrijfsgegevens

Studio U La La
Ulrike Boekhorst
Kerkstraat 112
6987 AE Giesbeek

KvK-nummer: 70691878

Je kunt Studio U La La op de volgende wijze bereiken:

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Studio U La La
Ulrike Boekhorst
Kerkstraat 112
6987 AE Giesbeek

Ik heb me bedacht! Daarom wil ik de koopovereenkomst herroepen.

De bestelling is gedaan op                         : …………………        [Datum] (*)
of
De bestelling is ontvangen op                     : …………………        [Datum] (*)

Het gaat om het volgende product/producten (omschrijving en aantal):

 

……………………………………………………aantal: ……Retourcode: ……
……………………………………………………aantal: ……Retourcode: ……
……………………………………………………aantal: ……Retourcode: ……
……………………………………………………aantal: ……Retourcode: ……

 

Retourcode

   1. Voldoet niet aan verwachting
   2. Productiefout (kapot, vlekken etc.)
   3. Spijt van aankoop
   4. Verkeerd artikel geleverd
   5. Anders

………………………………………………………………….      [Jouw naam en achternaam]

………………………………………………………      [Jouw adres, postcode, plaats]

………………………………………………………      [Datum ondertekening]

 

………………………………………………………

[Handtekening]

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

PROCLAIMER EN COPYRIGHT

RETOURBELEID